Sorgens faser

Begravelse og Bisættelse

Et hvert menneske er unikt og det er vigtigt at skabe en rød tråd fra det liv, der er levet, til den afsked der nu skal være. Et dødsfald er afslutningen på livet. En afsked kan fortælle historien, om det levede liv.  Det første der skal tages stilling til, er om afdøde skal bisættes eller begraves. 

I mange tilfælde har afdøde selv givet udtryk for hvad der ønskes, og man har som pårørende pligt til at følge afdødes ønsker. 

 

Begravelse

En kirkelig begravelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. 

Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg. 

Første del af en jordbegravelse finder sted i en kirke eller et kapel. Kisten bliver båret ud af kirken eller kapellet til gravstedet. Nogle gange skal der køres med rustvogn til kirkegården, begravelses følget følger efter til kirkegården, hvor anden del, som er nedsænkning af kisten og jordpåkastelse, finder sted. Præsten beder en bøn, den samme bøn bliver bedt før dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv på jorden med tak.
 

 

Bisættelse

En kirkelig bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død.  

Før bisættelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man bisættelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg. 

Første del af en bisættelse finder sted i en kirke eller et kapel. Efter jordpåkastelsen synger man, en salme inden kisten bliver båret ud til rustvognen, som venter udenfor kirken. Familie og venner tager afsked med kisten ved rustvognen og kisten køres til krematoriet. 

 

Borgerlig begravelse / Ikke medlem af folkekirken

Folk der har meldt sig ud af folkekirken, har som udgangspunkt ret til en plads på kirkegården, men ikke adgang til at have en præst til stede ved deres begravelse/bisættelse. Nogle præster vælger til trods for udmeldelsen at medvirke til en kirkelig højtidelighed ud fra hensynet til de pårørende. Vi vil opfordre folk der ikke er medlem af folkekirken, til i forvejen at tage en snak med deres pårørende om valg og ønsker i forbindelse med begravelsen/bisættelsen. Hvis afdøde ikke ønskede en præst til sin begravelse/bisættelse, kan Rosen Begravelsesforretning foretage en borgerlig begravelse.  

 

Andre trosretninger

Vi har en oprigtig respekt for enhver families religion og traditioner. Der er forskellige ritualer ved forskellige religioner og kulturer. På sygehuse og i hjemmeplejen er man bekendt med muslimske vaske- og forberedelsesritualer, og kan derfor lægge lokaler til, således at disse ritualer kan foretages korrekt. Andre ritualer i andre kulturer og religioner vil også blive fuldt ud respekteret, hvis der bliver gjort opmærksom på, at det var afdødes ønske.

Askespredning

Efter en bisættelse er det muligt, at asken kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har udtrykt et ønske om det.  Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det kan være de efterladte, som sørger for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Rosen Begravelsesforretning kan også være behjælpelig med nænsomt at foretage askespredningen. Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet. 

www.personregistrering.dk kan De finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som De kan udfylde og printe ud. De kan også bestille den hos Rosen Begravelsesforretning. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med Deres øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet. Det er ikke et krav, at De skal bruge blanketten. De må gerne skrive deres ønske på almindeligt papir. De skal blot sørge for at Deres navn, adresse og cpr. nr. er anført på Deres skriftlige ønske. De skal også huske datering og underskrift. 

Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres. 

Dødsfald sket i udlandet/ international begravelse

Sker et dødsfald i udlandet, er det de lokale myndigheder, der udfylder dødsattesten. Som regel er det den lokale bedemand, der ordner de officielle papirer. Han kontakter enten den danske ambassade eller konsulat. Ambassaden eller konsulatet kan hjælpe pårørende med råd og vejledning i forbindelse med evt. hjemtransport af kiste eller urne. 

Transport til Danmark

Hvis afdøde ønsker en højtidelighed i Danmark, så er det vigtigt, at hjemtransporten af afdøde sker efter de danske regler. Vi sikrer i samarbejde med den lokale bedemand, at hjemtransporten af den afdøde sker ukompliceret, nænsomt og sikkert. 

Ankomst til Danmark

Ved ankomsten til Danmark tilrettelægger vi sammen med familien en begravelse eller bisættelse. Som en del af begravelsen sørger vi for, at informere de respektive myndigheder i Danmark om dødsfaldet. Det kan være dyrt at få en afdød hjem i kiste. Derfor er der også mulighed for at vælge en ligbrænding i det pågældende land – for senere at få urnen sendt til Danmark. Vi kan også vejlede herom. Vær opmærksom på, at udenlandske kister ofte ikke kan bruges i Danmark af miljøhensyn. Hvis man er på et ferieophold eller på et andet kortere ophold i udlandet, kan man tegne en forsikring, som omfatter hjemsendelse af kiste eller urne ved dødsfald. Kontakt rejsebureauet eller dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger om rejseforsikring. 

Dødsfald i Danmark og ønsket begravelse i et andet land

Hvis et dødsfald sker i Danmark, og det er afdødes ønske, at blive begravet i sit hjemland, kan vi hjælpe. Rosen Begravelsesforretning er parate til at ordne alle de praktiske og formelle ting i forbindelse med begravelsen. Det gælder fx ligpas, transport til lufthavnen samt alle øvrige nødvendige dokumenter på hjemlandets sprog. De kan trygt overlade opgaven til os, uanset om afdødes sidste rejse sker med bil eller fly til hjemlandet. 

I Kisten

Ved ilægningen kan familie og venner få sagt endeligt farvel til afdøde. Hvis ikke hjemmesygeplejersken, sygehuspersonalet eller plejehjemspersonalet allerede har gjort afdøde i stand til ilægning, kan vi gøre det, evt. sammen med de pårørende, hvis de måtte ønske det. Det er helt almindeligt, at de pårørende lægger nogle personlige ting i kisten til afdøde. Vi anbefaler især, at børn får mulighed for at tage en personlig afsked, ved at lægge nogle ting de forbinder med afdøde i kisten. Det kan være en tegning, perleplade, et bestemt legetøj, billede eller lignende. Det er også en mulighed at pynte kisten med personlige hilsner, tegninger, sommerfugle, billeder eller andet.

Udsyngning

At synge ud, kan foregå på mange måder, alt afhængig af afdødes eller pårørendes ønsker. Mange har i sorgen ikke overskud til at arrangerer dette, Rosen Begravelsesforretning bistår gerne med det praktiske i denne forbindelse. 

Ved udsyngning tager man afsked, med den døde ved en lille ceremoni, som foregår det sted personen er død, eksempelvis plejehjem, sygehus kapel eller eget hjem. Efter den lille højtidelighed, lægges låget på kisten og den bæres ud til rustvognen. Afdøde køres ad aftalte rute til kapellet. 

Find din lokale bedemand

Rosen begravelsesforretning hjælper med begravelse og bisættelse i hele Midt- & Nordjylland.
Vi har 2 afdelinger der dækker hvert sit område. Vores begravelsesforretning Randers dækker hele Midtjylland og vores bedemand Skørping dækker hele Nordjylland. Vi dækker også andre områder, så hvis du leder efter en bedemand i følgende områder er du velkommen til at ringe til os.

Bedemand Hadsund

Bedemand Hobro

Bedemand Aalborg

Bedemand Hjørring