Advokat ved dødsfald

Arveafgift og Efterlevelseshjælp

Skifteretten

Normalt indkaldes familien, indenfor 14 dage til skifteretten.

Hvis De ikke har hørt fra skifteretten, inden der er gået 3 uger efter dødsfaldet, er det en god ide at tage kontakt til Rosen begravelsesforretning, der vil følge op på sagen.

 

Udbetaling af begravelseshjælp

De kan få udbetaling af begravelseshjælp ca. 1 måned efter at kommunen, har modtaget dokumenter og ansøgning fra skifteretten. De dokumenter kommunen skal bruge kan f.eks. være skifteretsattest, åbnings status og bo opgørelse. De skal desuden også oplyse om afdødes gæld, efterlevendes særeje og engangsudbetalinger til efterladte, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af skifterettens dokumenter.

Hvornår kan De forvente at få begravelseshjælp udbetalt?

Udbetaling af begravelseshjælp, inden boet er afsluttet hos skifteretten, kan ske hvis afdøde var under 18 år. Det er også muligt hvis der udelukkende søges om minimums beløbet på 1050kr, der kan søges til personer født før 1 / 4 – 1957.

Formuebregning grundlag

Formuen efter afdøde beregnes på dødsdagen. Den er afgørende for blandt andet begravelseshjælpens størrelse. Desuden bruger skifteretten oplysningerne i forbindelse med behandling af dødsboet. De kan godt få udbetalt begravelseshjælp før alle skifterettens dokumenter er klar, men kun hvis begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis De kun søger om det faste minimumsbeløb på 1050 kr, for personer født før 1 / 4 – 1957. Nogle gange udbetaler kommunen hjælpen som et acontobeløb, der reguleres når boet er endeligt opgjort.

 

Formueberegning hvordan?

Afdødes formue består af alle indeståender på danske og udenlandske bank konti og formuerettigheder. Formuerettigheder består blandt andet af engangsudbetalinger fra f.eks. ATP, pensionsordninger, livsforsikringer, begravelseskasser mm. Hvis formuerettighederne skal beskattes, bliver skatten trukket fra inden formuen beregnes. Hvis afdøde var gift, eller levede i registreret partnerskab, er det den samlede formue, samt eventuelle formuerettigheder, som formueberegningen er baseret på.v

Brug for hjælp?

Vi står til rådighed døgnet rundt. Giv os et ring på

22 80 48 48

Rosen begravelsesforretning hvid logo

Find os på Facebook

Bundfradrag 2018

Bundfradraget ved beregning af boafgift 289.000kr

Bundfradrag ved gaveafgift er 64.300 kr. for børn og børnebørn og 22.500 kr. for svigerbørn.

 

Værdigrænser

Værdigrænsen for bo udlæg er 44.000kr.

Udlæg til efterlevende ægtefælle har en værdigrænse på 760.00 kr. Alle beløb der bliver udbetalt i forbindelse med dødsfaldet skal medregnes, det gælder både livsforsikring og engangsydelser i pensionssager.

Arveladeren kan jfr. Arvelovens §5, ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1 / 1 – 2017 begrænses til en værdi af 1.260.000 kr.

Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle, indgår ikke i en formueberegning, udgifter til begravelse indgår heller ikke i beregningen.

Formueberegningen er grundlag for blandt andet begravelseshjælp og efterlevelseshjælp.

Hvem kan få efterlevelseshjælp?

Efterlevelseshjælp kan De få når Deres ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er baseret på Deres indtægt og formue.

I skal som minimum have levet sammen i tre år før dødsfaldet, for at De kan være berettiget til efterlevelseshjælp. Hvis De er pensionist, og allerede får efterlevelsespension, er det ikke muligt at modtage efterlevelseshjælp samtidigt.

Ansøgning om efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp kan først udbetales, efter at De har ansøgt hos kommunen. Hvis De bor i udlandet, skal De søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. De skal søge om hjælpen senest 6 måneder efter dødsfaldet, for at være berettiget til at modtage efterlevelseshjælpen.

Hvor meget efterlevelseshjælp kan De få?

De kan højst få 14.677 kr. som udbetales, hvis Deres årsindtægt er under 241.636 kr. Ved en årsindtægt over 377.554 kr. kan De ikke få hjælp.

Skemaet viser efterlevelseshjælpens størrelse i 2018:

skema Efterlevelseshjælp 2018

Har du brug for hjælp af en bedemand?

Mange spørgsmål kan opstå og skabe tvivl ift. efterlevelseshjælp og arveafgift. Rosen Begravelsesforretning står klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål omkring ovenstående eller brug for hjælp til en bisættelse eller til en begravelse. Vi hjælper kunder i hele landet men kører primært i Midt- & Nordjylland.

Hvis du klikker på din lokale bedemand nedenfor så kommer du til en side med bedemanden i dit lokalområde.

Bedemand Aalborg, Bedemand Randers, Bedemand Hjørring, Bedemand Hadsund, Bedemand Hobro, Bedemand Terndrup.